Kang sipat utawa aran suci iku yekti datan bisa kagambarake mawa cara apa wae, amung bisa dirasa ing njero kalbu. Lah padha mawas ing pribadi kita kang temen-temen, sing sapa temen pasthi bisa tinemu.

 

Advertisements