our main goals

i’m so perfect

carakan

making jawanese into food: the poetry and paradox of need

a new vision for the kraton surakarta in the 21st century

kraton surakarta: the future of our past

luhingrat: the battle that extends us beyond the grave

being taken for a ride in indonesia

on dialect

the meaning of meaninglessness

salvatore elderman

bali, the lost paradisesugeng rawuh

kithapraja ngayogyakarta

senteg pisan anigasi

basa babaring rasa

gilar gilar padhang sumunar

cahya kawedar

angkawijaya lena

nginanga durung abang, ngidua durung asat

nanceping raos ingkang boten karaos

meruhi kaweruh

silahipun rasa aku lan pribadi

aku sapa? sapa aku?

jelalatan nggembol kesumat

nora weruh rosing kang rinuruh

sirna manjing sarira ening

hayu hayom hayem

tekun, teken, tekan

tunggal sawang kartining bawana

pratikele ngluluh badhan wadhag

senteg pisan anigasi

ramalan jayabaya

serat centhini

serat nitisastra

serat kalatidha


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s