ah mbuh nora weruh…
wis dak suluh suluh marang para sepuh
nanging meksa isih durung kaleksanan tetep puguh mikukuh
kaya-kaya aku saguh angrengkuh
ning wusanane kor njur rubuh…

sirah rasane kaya pecah…
satemah awak bisa klakon njrebabah ndhepani lemah
iki mung wujud cathetan lumrah
mula aja nganti dadi pancabakah
yen ana perangan kang rinasa salah

Advertisements