sarana kaweruh urip bisa tuwuh
sarana seni urip dadi edi peni
tinalaten rinuruh kalawan ririh
digladhiya mrih tanggap ing sasmita
dikantheni pangudi lan pangastuti
sapa kang temen bakal tinemu
tekun, teken, tekan

 

Advertisements