wahyaning pepuji awujud wragane sarira
ruruh respati hamestu mangastuti hyang widhi
ginanda wida aruming sekar
sinartan kukusing dupa kumelun
arum meleg amenuhi
asemu wingit kapyarsa kala ruwatan sura

wanci ratri nuwuhaken manah anglangut tanpa tepi
muhung hanyeyadhong waranugrahaning hyang widhi
hangrerantu padhanging surya sumunar ing mega
sumenep banyuning segara
mugi samya tinebihna saka dhumawahing papa

kasiram sarining rasa
niti lakuning ati
hambebegeg prasasat gunung wesi
hanglakoni pakoning ati
greg mandheg jejeg…

sirna manjing sarira ening
sirna wening idhep jumeneng langgeng

 

Advertisements