kawula lunga saparan-paran lir kapuk katiyup samirana
menggeh-menggeh ngempet lara ing dhadha
mripat pandhirangan jelalatan nggembol kesumat
oncad nggawa ati dhemplah-dhemplah, nggawa pangigit-igit
ngelingi klakoane para narapraja padha ora duwe tata
wiwit saka ratu rata sak andhahane

kaya ula kang ngendelake wisane
kaya gajah kang ngendelake gedhe lan karosane awake
kaya kancil kang ngendelake kapinterane akale
yen waniya ing gampang wediya ing kewuh sabarang nora tumeka

Advertisements