amrih unggul aywa katungkul ngekeb dhengkul
gya sumusul mrih tumimbul nuli kombul

para limpat ing tekad wani ngangkat
kanthi wragad mrih rikat
aywa dina-dina mung sambat

lamun kaur aywa lali uwur-uwur
elingana marang sedulur
muji luhur antuk berkahing ngaluhur

tansah ngangkah jumangkah tanpa wegah
sipat murah paring bungah kang asusah
lir jawata ngejawantah

tinalaten nuladha labetira
sumengka amangun suka kang jinangka
tumpang jala temah nistha yen tekad nora sembada

pangabekti kaesthi sajroning ati
anganti-anti jumbuhing kawula gusti

sembah kalbu yen lumintu dadi laku
amanggih hayu hayom hayem kang tinemu

 

Advertisements