urip iku rasa, urip tanpa rasa iku reca

wira-wiri datan rumangsa wirang

jalaran wus sirna rasa pangrasane

disamudana nora krasa

direrepa nora rumangsa

disendhu sangsaya ndadra

atine tan tanggap

semune sepi ing sasmita

mbeguguk makutha waton

mbondan tanpa ratu

watake tan gugup ginepok ing gludhug

leres wadag bebayu gupala kawarsan

 

ki lemah teles

 

Advertisements