paksa langkah ngangkah

dha lelumban met kawruh ing mekah

lungkrah sakabehing rasa sumarah

anyekseni jawa wus owah

saka berkah

dadi papan dhangkaning pancabakah

 

elok jawane den emohi

budaya jawa angemasi

apa jawamu wis padha palastra?

Advertisements