Wus tumekaning titi wancine adeging kukum banyu kang bakal lumaku nagih janji salumahing bumi. Akeh pawong kang padha lali ing purwa duksinane, kang den emut amung ajining kemilikan mring kadonyan lan nerjang sarak. Elinga para kawula dasih, tan ja banget-banget anggannya lelumban marang kesenengan lan kemelikan kang tanpa juntrung.

 

Advertisements