Sakehing kang tumitah padha lena kena amerga tindaknya kang kurang setiti, nastiti, surti lan ngati-ati. Sakehing kang tumitah padha adu bener lan pinter, nyatane padha keblinger amerga ngedirake sagunging kamurkane kang padha api-api kekudhung walulang macan. Wus samesthine alam nagih janji saka pokale pawong kang kaya mangkene iki.

Advertisements