Padha cecawis ing samukawis, iki wis nyepaki anane lakon Semar Gugat, amung kari nekseni wae anane kedadeyan kang bakal dumadi kang padha digugat dening Sang Hyang Semar. Akeh lara bebencretan tan ana tambane, amung janma kang uninga kang bisa mungkasi karya, kinarya dadi tetamba.

Advertisements