Weh weh samsaya mongkog atiku, para sutresna jagad pakeliran wis dha nganggo basa Jawa. Ayo Lur samsaya diregengake mundhak dikira dadi wong Jawa mung papoh, mundhak kesenengen bangsane wong manca sing dha ngenjah-enjah marang wong Jawa. Ayo !!!!!!!!! tangi.

Advertisements