Sabdo pameling. Mawas nyang uripe, mawas nyang dhiri pribadine, mawas kanan keringe, watek merwira budi kang utama, dadya kere watek sing merwira, aja dadi ratu wateke nylekuthis gagasan kaya kere nemoni malem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Advertisements