Wader kali sesondheran, semut seta mbrubul metu saka lenge padha rebut ducung, geter pater ocehing prenjak gonjing mering polahing branjangan ing tanah jrabangan.

 

Advertisements