Udhung-udhung adhung-adhung anggah adhapan ngungkung kapatuwan tan jur binukti, kehing kawula njlih lari padha wedi katempuhing prabawaning si penggung agung gunung gumrunggung kang patrape sarwo nora kaprah anane amung gawe derdah mring pepadane.

Advertisements