Tumpak keplak prau layar anguthapel ngendah-endah barang kang wus jumangkah kebat kliwat tan maelu mring kanan kering, sinunggi datan aran sesugung nungsa mulya, ing saknyatane amung kekudhung walulang macan, netangis mring kawulane, tan enget ing purwa duksinane kang den engeti amung upeti sing lan ratri, ila-ila api-api ing sabarang reh.

Advertisements