Tugu Wasesa, Gumbala Dara, Klenthing Mungil, Abur-Abur mesat pindha kilat thathit gebyar-gebyar hanyatu ing pakuwon Tanah Jawa, tumingal kumerlip teja manther nratas mbelah ing akasa. Iki tandhaning jumedhule trahing linuwih padha timbul anggennya nggenturake tapa, anekseni adeging Nungso Jawa kang dadi kalpikaning jagad, reroncen malti sinebar ing akasa, angambar arum ing saindhenging bawana.

Advertisements