Tinimbang pikir kampir mikirke alaning liyan, ayo Lur mikir adeging lan kamardhikaning budayane dhewe sing adiluhung, budaya Jawa sanyata… Ayo Lur tangi aja nglokro gumregah Lur!

 

Advertisements