Swasana lelana laladan sepi, nyasapi ing kalane wengi milang miling ing telenging jagad kang sarwa sarwi sepi, datan katingal kang sarwa kumelip, anane amung swara kinjeng tangis kang nangisi mangsa kang salah kaprah kang wus adoh saka kodrate ing duk inguni, gegebengan wus adoh sungsate, amung kang pana kang bisa ngawuningani ing laladan sepi kalane wengi, swarane si kinjeng nangis.

Advertisements