Sabda pameling… Aku aweh katrangan amung sadrema mundi wecaning jagad, ngelingi bab kahanane Nusantara kang lagi akeh bencana. Iki pepeling marang para kawula ing salumahing Bumi Nusantara ing rikala jaman semana anane “Sumpah Palapa” kang kawedhar dening Sang Mahapatih Gajahmada. Aja dikira sumpah iki amung mligi ing jaman kajayane kedhaton Majapahit. Anane reribet lan bencana iki minangka sasmita, sing isine ngelingake marang para kawula kabeh.

Anane Sumpah Palapa bakal timbul maneh, sing isine ora beda kaya mbiyene, yaiku manunggaling para kawula ing salumahing Bumi Nusantara, amung ana bedane sathithik. Yen ing jaman saiki, kanggo ndandani pokale para kawula kang wus ninggalke paugeran, luwih-luwih marang para pawong kang jumeneng dadi pengayom, sing kudune ngayomi marang para kawula dasih, nanging padha disalah gunakake anggone dadi pengayom.

Para kawula dasih aja was sumelang, jejeging adil ora suwe maneh bakal timbul. Sang Bagaskara sumunar padhang njingglang ing saindhenging Bumi Nusantara nanging bakal akeh pitukon kang bakal dumadi, sing ora liya anane kahanane jagad kang lagi kontrang-kantringan kadya nandang bebendhu lan reridhu, kabeh sarwa polah anane.

Advertisements