Suku-suku bathok, bathoke ela elo, si romo menyang Solo, oleh-olehe payung mutha, mak jenthir lolobah, wong mati ora obah, nek obah medeni bocah, nek urip goleka dhwuit. Iki tembang dolanan bocah kang ngemu makna pituture wong tuwa marang para wiranem. Coba den waspadakake kang permati anane tembang dolanan iki. Perangan kang wus padha dilirwakake ing madyaning urip bebrayan agung.

 

Advertisements