Sing rumangsa wong Jawa aja isin-isin nganggo cara wong Jawa ing jagad pakeliran iki, aja mung cara manca wae diunggul-unggulake. Ayo wong Jawa gumregah suthik jinajah, ayo tangi………….!!! Aja wedi-wedi iki bangsa adiluhung.  Ayo Lur, tangi……….!!! Para kawula dasih, ayo padha rame-rame sayuk rukun ing jagad pakeliran iki nganggo cara Jawa, basa, ukara, budaya, bangun Jawa ing madyaning jagad pakeliran iki.

Advertisements