Para kawula dasih, estokna apa kang dadi sabdaku iki. Nganti pungkasane tahun iki sing padha gentur anggone nindakake teteki nyedhak nyang sing gawe urip, Iki wus nyedhaki pepesthen owah gingsire jagad kang luwih gedhe, Percaya sumangga, maido uga kena, beja cilaka wus ana papane lan pilihane dhewe-dhewe.

Advertisements