Siheng Hyang kabesmi, kang kumerlip, kang tumitah keh kang padha kantaka larut sirna padha. Kawicaksanan luhur datan diugemi, sakehing kagunan si penggung kang den ugemi. Bawana saisine gonjang ganjing. Amung tumrap jalma kang uninga lan nastapa tindaknya kalis ing samukawis lan sabarang reh.

 

Advertisements