Sapa reke kang weruh sejatining kaweruh …………….sapa reke kang ngaweruh sejatining weruh …………sapa reke sejatining kang weruh kaweruh kang ngaweruh weruh……………..ing endi pojoking jagad.

 

Advertisements