Bumi, geni, banyu, angin, lintang, rembulan, srengenge, kayu, watu lan sapanunggalane, sakehing anasiring lan isining padha solah lan polah kang wus pinasthi dening Gusti Kang Murbeng Dumadi padha solah lan polah, padha nagih janji marang pokal gawene pawong kang nasar tindaknya, ngonggreh-onggreh katentremaning jagad. Sayektine kabeh kang wus tumitah padha ginanjar miturut kodrate dhewe-dhewe, nanging iki wus keladuk nerak angger-anggering pepesthening jagad.

Advertisements