Kawiwitan tanggal 2 Sura wingi wahyuning wong Jawa wus padha mlumpuk, kang isine bakal njejegake Jjawane kang wus mlenceng adoh sungsate, padha mangayubagyoa, padha gumregaha para kawula dasih, sayuk rukun rame-rame mrepeki adeging Jawa kang wus sawetara wektu padha dilirwakake.

 

Advertisements