Pidak pejarakan tanpa sangkan lan paran tetunggang jaran teji kang tanpa aran lan paran, anane mung swara kang rumanis kang den umbar sami. Kudha piningit tetegar ing sanjeroning gedhogan, mbengingeh sora ngaruwara kadya mbelahna jagad ing madyaning ratri lari padha wedi tanpa kari.

 

Advertisements