Petruk iku mengku teges patrap, mengku karep tinimbang padha nglantur pikir lan ucape, becik padha ndandani patrape, ya patrap lahir lan batin kang bisa njalari urip guyup rukun lan endahing sasama.

Advertisements