Parang tandang bedhug kasanga muni bareng gumrenggeng ing saidhenging bawana kang gonjing mering, nora empan nora papan, ananing amung sarwa sora, mbegegeg ugag ugeg togog-togog tanpa sangkan lan paran, asugung liwang-liwung sora mbaunge, geter pater pambaunge asugung mecahke bedhug kasanga.

 

Advertisements