Yo para kanca dolanan neng njaba padhang mbulan, mbulane kaya rina. Iki dolanan bocah ing satemene mengku piwulang luhur lan pepeling marang para kawula kabeh supaya tansah eling mring uripe lan Gustine kang nitahake uripe. Ayo padha diuri-uri maneh tinggalaning wong kuna sing tansah ngajarke budi pekerti.

 

Advertisements