Padha gulangen ing kalbu, rasanen kang kanthi wening lan tembus ing njero kalbu, manulad nuladha para winasis leluhur ing jaman kuna makuna kang tansah ngluhurake budi pekerti lan kautamaning urip, kang tansah njumenengake bebener lan katemenan tanpa pamrih lan melik, anane amung agawe ayuning bawana.

Advertisements