Para kawula dasih, lah padha elinga asal kamulanira dhuk inguni. Aja amung ngudi kabahagyan semu ukarane bangsa liya kang golek kamardhikan aneng bangsane dhewe, jejogedan ing sandhuwuring sengsaraning liyan, kang isine amung njajah kanthi tata cara kang lembut lan kanthi basa kang sarwa rumanis. Pendah apa patuladhaning para leluhur dhuk inguni, apa wus padha lirwa ing sangkaning dumadi?

 

Advertisements