Perkara gunung njebluk/kedadeyan alam aja digothak-gathuke karo kedadeyan liyane, kayata anane budayane manungsa, jagad gedhe lan jagad cilik kabeh wis ditata dening Gusti Kang Murba Jagad, kabeh wis ana lakune dhewe-dhewe, ora ana gayutane sing jenenge pariyan nagari, njebluk ya tetep njebluk wong wis wektune, padha wae wong nalikane weteng lara wancine kudu bebuwang ya bebuwang, dadi ora ana gayutane pariyan nagari/pariem/paijem.

 

Advertisements