We lha saiki akeh wong dha duwe jabatan rangkep-rangkep, kaya ta dadi pejabat wae lha kok ya nyambi dadi blantik sapi. Lha rakyate arep uman apa nek ngene carane????????? ning ya wus lumrah jeneng asu gedhe menang kerahe. Aku tak dadi malinge wae!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Advertisements