Kang isining bawana padha lengser amerga solahing sijining pawong kang murang tata, anane gawe pranatan semu kang isine amung kanggo nyengsarakake marang bangsane dhewe. Apa iki jamane wong mangsa bangsa, bangsa mangsa wong. Ana ngendi jumenenging adil paramarta? Sanyatane kang hambeg paramarta lelabuhane tumrap nusa lan bangsane.

 

Advertisements