Nusantara wus ilang memanise amerga solah bawa lan tumindak kang kurang wicaksana adil para marta. Sakehing piwulang luhur wus datan dipaelu, den anggep kolot/kuno anane. Lah padha elinga asal kamulabukanira, aja ta amung nguri-uri pakerti kang nora samesthine. Satemene bangsa iki durung mardhika, maksih akeh wujud penjajahan, amung beda sandhangane lan paragane. Den waspadoa sami anane.

Advertisements