Nora milang nora metung anane solahing si penggung agung gunung gumrunggung, kang kaesthi amung anggannya sasolahe kang kudu bathi, datanpa enget mring kanan keringe lan dhirine, anane amung hambeburu aleleman. Iki kang jalari mrosoting drajad martabating manungsa lan ajining nungsa lan bangsa. Tumekaning titi wancine padha samengka kang bakal mungkasi solahing si penggung.

Advertisements