Nalangsa kontrang-kantringan, kiye anekseni kehing isen-isening jagad kang wus sarwa owah, adoh sungsate saka wiwitane dhuk ing uni. Kehing pituturing kaki kang tumurun wus luntur marga solahing jalma kang ingaku pinter, kang isine mung gawe derdah, ngumbar ganda lan tutur semu kang rumanis, aweh pitutur sasadon ingadu manis kang isine amung lamis.

 

Advertisements