Sineksenan bumi lan langit, ila-ila dirasa sapa tambuh sapa weruh basa lan budaya Jawa bisa dadi basa lan budayane wong sajagad, dadi tetunggule wong sajagad, nadyanta nganakake horeging jagad kang gedhe, pancen iki kang dikersakake dening para leluhur, mung emane kaprunggel anane. Ayo Lur padha diterusake nadyan ta amung ana jagad pakeliran iki. E sapa ngerti mengkone bisa klakon kawujud ing jagad gedhe iki.

 

Advertisements