Sun amuja mantra kalane wengi, jumegur gumrenggeng ing akasa pindha gundhala sasra muni bareng mbelahna jagad sonyaruri, wulan ndadari kesaput pedhut peteng nggenthileng, bul peteng ndhedhet lelimengan. Bumi Jawa nandang sungkawa tawang-tawang tangis, nangisi marang kawula kang wus luntur Jawane. Wus tumekane titi wanci bumi Jawa nagih janji, sakehing kang tumitah keh kang dadi bebanten.

 

Advertisements