Si kinjeng datan pegat anggenira tawang-tawang tangis ngrungkepi mobah mosiking jagad kang wus sarwa nora kaprah ing endi parannya sang mangsa duk inguni kang bisa gawe lejaring si kinjeng………………kang mider-mider  ing jaladri kang tanpa tepi.

 

Advertisements