Jawa iku bangsa kang adiluhung dadi ora perlu ciut ati lan minder nganggo basa Jawa. Ing jagad pakeliran iki menawa padha ngakoni lan ngelingi dadi wong Jawa, nganggoa ukara, basa lan budayane dhewe, kanthi tata cara mangkene iki Nungsa Jawa bisa mardhika.

Advertisements