Mbrengeng nggenthileng anggendanu lidah thathit pating klewer, cleret tahun pating clorot ngreridhu bumi, sakehing kang tumitah njlih kepati, bumi gonjang ganjing sakehing kang tumitah kadya gabah den interi, ing endi paranya kaki lan nini ngupadi songsong agung.

Kocekak teturu kuwit lenging jati lambak-lambak angimbal jatal, mbrengeng kadya gunung sewu blegag gumelar ing sandhuwure bumi bengkah, gumregah lan kagugah suthik jinajah. Pidak bumi pejarakan janggitan lumumpat limpat myang kekehan jungkur suwuk si jabang bayi dadi enthung endi lor endi kidul tinunda tan katon bebeng kahanane peteng ndhedhet lelimengan.

Advertisements