Babagan tenaga kerja sing nang manca kuwi jelas-jelas paribasan mbangun urip sesomahan nanging ora bisa makani anake dhewe, terus anak anane uripe ngrusuhi tanggane, gresek-gresek golek pangan neng tanggane………….ana ngendi gula kelapaku…………ana ngendi Nuswantaraku?

 

Advertisements