Mbah Petruk bakal angop ngetokake sumub panas, ora katon lahare lan wedhus gembele, katone aman nanging sejatine ora,………….sabda pameling tumrap para kawula kang padha ngayahi jejibahan ing Gunung Merapi. Aja nganti kelenan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Advertisements