Luwih gampang wong kuwi anane mung jejaluk tinimbang tanggung jawab atas apa kang dadi peparinge. Akeh pawong padha ora sembada atas apa kang dadi penjaluke lan pengarep arep. Apa ya sing kaya mangkono kuwi sing jenenge manungsa… nalikane jejaluk sasadon ingadu manis.

 

Advertisements