Hemblegag sang bumi nata sakehing tetunggul datan maelu, hanane suket godhong kumendhang kleyang njrah ing tawang kebur kenginan, pan dadya lebu sinapu barat kang salah mangsa, nora empan nora papan hanane hamung sesugung hambeg angkarane.

 

Advertisements