DIS = Daerah Istimewa Surakarta. DIY = Daerah Istimewa Yogyakarta. DIS + DIY = kraton manungggal adeging gula klapa adeging Jawa, adeging Nuswantara, partaine = sedumuk bathuk sanyari bumi sebaya mukti sebaya mati, sing dadi raja wong agung wicaksana, sing dadi kawula, kawula dasih, agamane budi pekerti sing asli Jawa, dudu agamane wong manca. Iki reng-rengan adeging kedhaton kang dadi punjering Nuswantara.

 

Advertisements